www.sacnet.szm.com    -    Naša stránka na internete  

    www.skfree.net    -    Stránka zaoberajúca sa WI-FI sieťami. Dá sa tu aj dosť naučiť.

    www.blava.net     -    Stránka špecializovaná na internet po WI-FI v Bratislave.

    www.grgnet.net   -    Stránka zaoberajúca intranetom v Bratislave.

    www.google.sk    -    Vyhľadávač

    www.orangeportal.sk    -     10MB mailová schránka na Orange je free

    www.abclinuxu.cz     -    Všetko o Linuxe

    http://802.11b.cz.    -    Všetko o bezdrôtových sieťach

    www.sac.net    -   Naša stará stránka na webe

    www.cracks.am    -    Cracks