Ako namapovať zložku ako jednotku pevného disku

Ak potrebujete kvôli lepšej prehľadnosti , zdieľaniu alebo z iného dôvodu namapovať zložku ako jednotku pevného disku, môžete to urobiť pomocou príkazu subst . Spusťte príkazový riadok (Štart - Spustiť - cmd ). Zadajte príkaz v tvare subst X: C :\zložka , kde X : určuje požadované označenie jednotky a C:\složka cestu ku vami vybranej zložke. V prípade, že použijete už použité písmeno jednotky disku alebo neplatnú cestu, budete na to upozornený. Ak budete chcieť mapovanie zrušiť , použite príkaz subst X /d , alebo reštartujte počítač. Ak chcete aby k mapovaniu zložky došlo pri každom spustení počítača , kliknite na plochu pravým tlačídlom myši a vyberte možnosť Nový - Zástupca. V prvom okne zadajte požadovaný príkaz pre mapovanie (subst X: C :\zložka ) a v nasledujúcej obrazovke v píšte ľubovoľný názov zástupcu. Toho potom umiestnite do ponuky Štart - Programy - po spustení. A je to hotové teraz Vám sa bude mapovať  zložka po každom pustení počítača.

  _____________________________________________________________________________________________

Zákaz swapovania jadra

Ak máte dostatok pamäte (256MB a viac), tak vo Windowse 2000 a XP je vhodné zakázať systému, aby odkladal do swapovacieho súboru dáta z jadra. Spusťte Regedit a nájdite vetvu  HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CURRENT CONTROLSET/CONTROL/SESIONmANAGER/MEMORY MANAGMENT. V nej zmeňte hodnoty kľúčov DisablePagingExecutive a LargeSystemCache na 1. Výsledkom je zrýchlenie chodu systému.

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

Nastavenie Outlooku Express 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

Ako zakázať hlásenie "Málo miesta na disku"

(Windows XP) Pokiaľ vám vadí hlásenie v Oznamovacej oblasti , ktorým systém dáva najavo , že na niektorej z jednotiek dochádz voľné miesto , môžete ho týmto spôsobom  zrušiť. Spusťte Editor registra a prejdite na kľúč : HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/Current version/Policies/Explorer. Tu vytvorte novú hodnotu typu DWORD s názvom NoLowDiskSpaceChecks a priraďte jej hodnotu 1. Ukončite Editor Registra. Nastavenie nadobudne platnosť po reštarte Windowsu.

 

______________________________________________________________________________________

 

Zrušenie položiek z "Pridať alebo odobrať programy"

(Windows XP) Občas sa stane , že niektorú aplikáciu zle odinštalujete alebo ju proste zmažete a zostane Vám po nej ikona v zozname nainštalovaných programov.

Aby vám tam zbytočne nezavadzala , musíte príslušnú položku zmazať v registroch.

Napište do " Štart -Spustiť " regedit a nalistujte si klúč :  HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > MICROSOFT > Windows > CurrentVersion > Uninstall a nájdete si položku ktorú chcete odstrániť a jednoducho ju zmažete. Potom keď si dáte načítať zložku "Pridať alebo odobrať programy" tak to už bude vymazané.

 

 


 

(Windows XP) Ak chcete naozaj využívať Server naozaj s vyššou intenzitou môžeme vám poradiť jeden malý tip. V položke 1. CONTROL PANEL kliknite na Užívateľské účty a tam si nastavte užívateľské meno aj heslo do Windowsu presne také isté ako máte pridelené meno a heslo do vášho diskového priestoru na Servery PLUTO.

 

 

S týmto tipom získate toľko že nemusíte pri vstupe na Server  PLUTO vôbec zadávať heslo.