Fotky a informacie o sebe možete poslať na email : r.hlavano tak napí?orangemail.sk alebo radono tak napí?sacnet.sk 

Foto

Info

Meno PC  

 

Nick: Ivix meno: Ivan Hlava

ivi

IP adresa: 192.168.1.200
Funkcia: Hardware & Software Linux Administrator
Pripojenie: TP - 100Mb/s
Pripojeny k sieti: 1.1.2001

Intranet e-mail:   ivix@sac.net 

Internet e-mail:    i.hlavano tak napí?nov.sk

WEB stránka: www.sacnet.szm.com
 
Nick: Rady meno: Radoslav Hlava

 ivi

IP adresa: 192.168.1.200
Funkcia: Web Desinger & Customer Technical Support
Pripojenie: TP - 100Mb/s
Pripojený k sieti: 1.1.2001

Intranet e-mail:   rado@sac.net 

Internet e-mail:   r.hlavano tak napí?orangemail.sk 

WEB stránka: www.sacnet.szm.com 
 
Nick: Jojo meno: Jozef Halanda

jojo

IP adresa: 192.168.1.201
Funkcia: Administrating & Technical Support
Pripojenie: TP - 100Mb/s
Pripojený k sieti: 1.6.2003

intranet e-mail:   jojo@sac.net 

Internet e-mail:   dodkacno tak napí?post.sk 

WEB stránka: www.sacnet.szm.com
 

Users :
 
Nick: Ivando meno: Ivan Kozolka

deli

IP adresa: 192.168.0.100
Pripojenie: TP - 100 Mb/s
Pripojený k sieti: 1.1.2001

intranet e-mail:   ivando@sac.net

Internet e-mail:   i.kozolkano tak napí?orangemail.sk 

WEB stránka:
 
Nick: Juik meno: Juraj Kozolka deli
IP adresa:192.168.0.100
Pripojenie:TP - 100 Mb/s
Pripojený k sieti:1.1.2001

intranet e-mail:   juro@sac.net

Internet e-mail:   juikno tak napí?post.sk  

WEB stránka:
 
Nick: Tomas meno: Tomáš Straka tomas
IP adresa: 192.168.0.150
Pripojenie: TP - 100 Mb/s
Pripojený k sieti: 1.7.2003

intranet e-mail:   tomas@sac.net 

Internet e-mail:

WEB stránka:
 
Nick: Villi meno: Viliam Straka tomas
IP adresa: 192.168.0.150
Pripojenie: TP - 100 Mb/s
Pripojený k sieti: 1.7.2003

intranet e-mail:   vilo@sac.net 

Internet e-mail:

WEB stránka:
 
Nick: Johny meno: Martin Brunclík satan
IP adresa: 192.168.0.102
Pripojenie: TP - 100 Mb/s
Pripojený k sieti: 1.9.2003

intranet e-mail:   sid@sac.net

Internet e-mail: 

WEB stránka:
 
Nick: Zuzana meno: Zuzka Halandová   zuzana
IP adresa:192.168.0.149
Pripojenie:TP - 100 Mb/s
Pripojený k sieti:5.10.2003

intranet e-mail:   zuzana@sac.net

Internet e-mail:

WEB stránka:
Nick: Peto meno: Peter Rajnoha peto
IP adresa: 192.168.0.145
Pripojenie: TP - 100 Mb/s
Pripojený k sieti: 25.10.2003

intranet e-mail:   peto@sac.net 

Internet e-mail:

WEB stránka:
Nick: azazel meno:Stano Rebo azazel
IP adresa: 192.168.0.105
Pripojenie: TP - 100 Mb/s
Pripojený k sieti: 29.12.2003

intranet e-mail:   azazel@sac.net

Internet e-mail:

WEB stránka:
 
Nick: stAn meno: Stano Šurda ssurda
IP adresa: 192.168.1.100
Pripojenie: Wi-fi 22 Mb/s
Pripojený k sieti: 17.01.2004

intranet e-mail:  s.surda@sac.net

Internet e-mail:  sstanno tak napí?seznam.cz 

WEB stránka:
 
Nick: mandos meno: Stano Šurda ml. ssurda
IP adresa:192.168.1.100
Pripojenie: Wi-fi 22 Mb/s
Pripojený k sieti: 17.01.2004

intranet e-mail:  s.surda@sac.net

Internet e-mail:  stAnsno tak napí?inmail.sk 

WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
   
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
 
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
Pošli foto Nick:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
Pošli foto Nick:
Pripojenie:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka:
Pošli foto Nick:
Pripojenie:
IP adresa:
Pripojenie:
Pripojeny k sieti:
e-mail:
WEB stránka: